Arbeidskrachten uit Nederland
29 April 1943: totaal onverwacht wordt aangekondigd dat 300.000 Nederlandse militairen alsnog in krijgsgevangenschap worden afgevoerd. In 1940 waren ze vrijgelaten, maar nu heeft Duitsland arbeidskrachten nodig. In Twente breken spontaan stakingen uit. Razendsnel verspreiden die zich over grote delen van het land.

Loep is niet aanwezig als de Duitsers op de tweede dag van deze April/meistakingen, een appèl houden op het terrein van de machinefabriek Stork. Als hij wordt gearresteerd, zegt hij naar waarheid dat hij gewoon een vrije dag heeft. Zijn verklaring haalt niets uit. Er moeten nu eenmaal doodvonnissen vallen. Loep distantieert zich niet van de staking: 'Ik ben solidair met mijn landgenoten en wil geen stakingsbreker zijn'.  Zijn lichaam wordt nooit teruggevonden. Zijn familie krijgt alleen de enveloppe met de inhoud van zijn zakken.

Harde reactie
Tachtig stakers worden gefusilleerd. Ter afschrikking worden hun namen op affiches bekendgemaakt. Er wordt geschoten op groepen stakers. Daarbij vallen nog eens 95 doden en 400 zwaargewonden. Op 3 mei gaan de meeste stakers weer aan het werk.

Enveloppe met bezittingen van de gefusilleerde ingenieur Loep

Deze bezittingen heeft ingenieur Loep bij zich als hij wordt gearresteerd en gefusilleerd voor zijn vermeende deelname aan de April/meistakingen in 1943.

Duitsland in het nauw

Na hun overwinning bij Stalingrad dringen Russische troepen de Duitsers terug.

De Engelsen veroveren de heerschappij in de lucht. Duitse steden ondergaan zware bombardementen.

Totalkrieg

Hitler zweept de bevolking op om zich in de Totalkrieg tot het uiterste in te spannen.

De Duitse mannen trekken massaal naar het Oostfront.

Arbeidskrachten uit de bezette landen moeten de Duitse oorlogsindustrie draaiende houden.